EnglishMagyarRomână
by Transposh - translation plugin for wordpress
monitorizare

Megfigyelés és gyors közbelépés

A megfigyelo muveletek a Gombos Security központosított diszpécserszolgálatán keresztül történnek, elsodleges […]

Tovább
paza

Orzoszolgálat

A Gombos Security K.F.T a következoképpen hajtja végre az orzoszolgálatot Az egységeknek biztosítaniuk kell z objektumok és a kapott értékek […]

Tovább
11449016436_a2b6e2523b_o

Riasztórendszerek tervezése, felszerelése, szervízelése

A tervezési, felszerelési és szervízelési szolgáltatás egybekapcsolása a siker kulcsa a klienseink kérésének a megvalosításában […]

Tovább
transport

Értékek (tárgyak) szállítása

A Gombos Security ezen szolgálatának célpontja lepecsételt csomagok szállítása, különbözo súlyokban és méretekben, amelyek […]

Tovább
5453677819_d275245727_o

Testorszolgálat és VIP kíséret

Minthogy ez a fajta szolgáltatás különleges tisztségben lévo személyekhez vagy kiváltságos bánásmódhoz szokva levo személyehez […]

Tovább
3184290273_ce0eb592e5_o

Pánikgomb

A pánikgomb cégeknél és fizikai személyeknél szerelheto fel. Ha a szenzorok által monitorizált riasztások körülbelül 70%-a téves […]

Tovább
bani

Pénzszállítói tevékenység

“A pénz bankoktól, szupermarketekbol vagy más kereskedelmi egységektol van begyujtve, a feldolgozó központba lesz szállítva. […]

Tovább
4330225648_3f09fc8f20_o

Personal tracking

A Teltonika GH3000 a legkifonomultabb GPS Tracker modell, NOKIA komponenseket tartalmaz. Többfunkciós és teljesen […]

Tovább

Megfigyelés és gyors közbelépés

A megfigyelo muveletek a Gombos Security központosított diszpécserszolgálatán keresztül történnek, elsodleges célpontként az összes, hatékonysággal kezelt védelemmel kapcsolatos események kezelése szerepel. A diszpécserközpont utolsó generaciójú kommunikációs hang- és adatfelszerelést használ.

A megfigyelési folyamat szakaszai:

– Detecția evenimentelor și transmiterea alarmei de la abonat la dispeceratul central
– Identificarea abonatului (cod, nume, adresă etc.), trimiterea și îndrumarea echipajului de intervenție spre sediul abonatului
– Intervenția la sediul abonatului și verificarea cauzei alarmei
– Comunicarea cauzei alarmei către operatorul dispeceratului central
– în cazul alarmelor false, se resetează sistemul de alarmă și se continuă patrularea
– în cazul alarmelor reale, echipajul de intervenție intreprinde primele măsuri de anihilare a evenimentului

A valódi riasztások közvetítve lesznek, rögtön az ellenorzés után, a legközelebbi rendorörsre vagy, adott esetben, a tuzoltósághoz, és ezek, a törvény szerint, rendelkeznek a rendorség és/vagy a tuzoltóság speciális egységeinek a közbelépésével az elofizeto székhelyén.

 

Orzoszolgálat

A Gombos Security K.F.T a következoképpen hajtja végre az orzoszolgálatot:

Az egységeknek biztosítaniuk kell az objektumok és a kapott értékek orzését a leadott-kapott jegyzokönyv alapján és biztosítani kell ezeknek a feddhetetlenségét az általános és sajátos követelmények betartásával.

Az orzoszolgálat rendszerében támadó-, védo- és kommunikációseszközök lesznek felhasználva, valamint az állomás, jeladás, éjszakai kivilágítas közti kapcsolat, a 2003/333-as törvény és a 2005/16-os sürgosségi kormányhatározatnak megfeleloen.

A Szolgaltató megteszi a szükséges és specifikus intézkedéseket a munkavédelem tekintetében a Haszonélvezovel együtt - az elején, minden orzött objektumnak, havonta vagy bármikor, amikor szükség van erre.
Az orzoszolgálat munkatársai a szolgáltató-egység által feltüntetett jelvényes egyenruhában lesznek öltöztetve.

Az objektumok fontosságával és természetével, az orzött javak és értékek , valamint a 2003/333-as törvény 42.-46.-ik bekezdésével egyetemben, a GOMBOS SECURITY orzoegységei a következokkel vannak felszerelve:

– armament și muniție conform legii.
– spray iritant lacrimogen – câte unul pentru fiecare persoaăa existentă în serviciu
– bastoane de cauciuc – câte unul pentru fiecare persoană existentă în serviciu
– fluiere ;
– stații de emisie recepție și telefoane mobile;
– lanternă – câte una pentru fiecare persoană existentă în serviuciu
– echipament de lucru (uniformă cu inscripția S.C. GOMBOS SECURITY S.R.L.), în funcție de anotimp și de starea vremii, pentru tot personalul care asigură serviciul de – pază;
– alte dotări autorizate de lege conf. art. 45 al. 1 din L 333/2003.

A SZOLGALTATÓ az összes feltételnek eleget fog tenni a személyzet alkalmazása szempontjából, illetve a feladatfüzetben pontrol pontra megjeleno összes a jogkörnek .
Biztosítva lesz az operatív közbeavatkozás incidens esetén és minden telhetot megtesz annak érdekében, hogy ne lehessen érezni anyagi kárt az orzött egységben.

A SZOLGALTATÓ orzotervet fog kiállítani az adminisztratív vonalon lévo személyekkel közremuködve a haszonélvezo egység keretén belül, a hatályban lévo szabályozásokkal megegyezoen.
A szolgaltatónak a következo kötelességei vannak:
– Să asigure paza obiectivelor conform planului de pază a bunurilor și valorilor primite în pază pe baza proceselor-verbale de predare-primire și să asigure integritatea acestora cu respectarea consemnelor generale și particulare .
– Să cunoască prevederile consemnului general și a celui particular ;
– Să cunoască în amănunt obiectivul și particularitățile sale ;
– Să-și înștiințeze de îndată șefii ierarhici despre producerea oricărui eveniment în timpul exercitării serviciului și despre măsurile luate, acestea fiind aduse în regim de urgență la cunoștința factorilor de conducere ai obiectivului.
– Să sesizeze poliția despre faptele de natură să prejudicieze patrimoniul obștesc și personal și să dea concursul la prinderea infractorilor și recuperarea bunurilor și valorilor ;
– Să raporteze în permananță factorilor cărora le este subordonat evenimentele legate de indeplinirea obligațiilor de serviciu ;
– Să păstreze confidențialitate deplină în legatură cu activitatea sa și cu datele și informațiile la care are acces in legătură cu obiectivul beneficiarului ;
– Să poarte permanent în timpul serviciului uniforma și dotările obligatorii ;
– Să folosească armamentul din dotare strict conform reglementarilor legale ;
– Să nu părăsească sub nici un motiv postul, decât în condițiile strict prevăzute pentru aceasta ;
– Să respecte întocmai regulile interne specifice obiectivului pe care îl deserveste ;
– Să desfășoare activitatea pentru care a fost angajat cu maximă discreție și cu respect pentru beneficiar și pentru angajații acestuia ;
– Să coopereze în permananță cu factorii desemnați de conducerea beneficiarului în scopul unei bune desfășurări a activității de pază și protecție ;
– Să răspundă pentru prejudiciile cauzate beneficiarului din culpa sa, in calitate de comitent, în strictă conformitate cu legea și alte acte juridice întocmite pentru realizarea acestei răspunderi ;
– Să asigură, în măsura posibilităților, servicii suplimentare la solicitarea expresa a beneficiarului ;

 

Riasztórendszerek tervezése, felszerelése, szervízelése

A tervezési, felszerelési és szervízelési szolgáltatás egybekapcsolása a siker kulcsa a klienseink kérésének a megvalosításában.

Legyen szó ellenorzésrol, riasztóberendezésekrol, beléptetési ellenorzésrol vagy más biztonsaág- es betöréselleni téren lévo munkálatokról, a Gombos Security-nek megvan a megfelelo személyzete és tehnikai felszerélese annak érdekében, hogy sikerre vigye a komplexebb feladatokat.

 

Értékek (tárgyak) szállítása

A Gombos Security ezen szolgálatának célpontja lepecsételt csomagok szállítása, különbözo súlyokban és méretekben, amelyek értékeket, pénzt és/vagy áthasonítható címeket tartalmaznak, egy személy vagy több kliens tulajdonában, amelyet a cégünk elvállalja, hogy elszállítja egyik pontrol a másikra Románia területén, általunk meghatározott útvonalak alapján, a pontos felvétel és szállítás alapján a kliens által szolgáltatott adatok alapján, felhasználva:

– mijloace blindate proprii, aprobate de autoritățile competente;
– personal propriu, selectat în mod adecvat, pregătit, înarmat în mod corespunzător și avizat de autoritățile competente;
– poliță de asigurare proprie contractaăa cu compania de asigurări OMNIASIG, angajată în favoarea fiecarui client al nostru pentru acoperirea riscurilor care derivă – din orice tip de pierdere sau daună, provocată și/sau cauzată de oricine și din orice motiv.
– Valorile transportate trebuie așezate în colete aprobate de Bancă (Beneficiar) și de societatea noastră, sigilateșsi inchise ermetic, însoțite de documentația care – să le ateste conținutul, semnată de responsabilul Băncii (Beneficiarului). Șeful echipajului poate să refuze transportul coletelor care nu indeplinesc aceste condiții.

Az értékszállítói csoport 2-3 személybol áll, megfeleloen kiképezve, egyenruhával, lofegyverrel és technikai rendszerrel ellátva. A páncélszállító jármu állandó kapcsolatban van a diszpécserszolgálatunkkal

 

Testorszolgálat és VIP kíséret

Minthogy ez a fajta szolgáltatás különleges tisztségben lévo személyekhez vagy kiváltságos bánásmódhoz szokva levo személyehez szól, nagyon szükséges, hogy az a személyzet, amely ezt kiszolgálja, speciális kéréseknek kell eleget tegyen minden kliens számára.

A cég ajánlata tartalmazza:
– personal specializat și avizat pentru apărarea integrității persoanei, dotat corespunzător;
– echipaj mobil de escortă
– echipa de intervenție rapidă
– legătură permanentă cu Dispeceratul General al companiei;
– tratament V.I.P.
– Prin prestarea acestui serviciu ne angajăm să respectăm întocmai legislația în vigoare:

A 2003/333-as törvény 20.-ik cikkelyének 5.-dik bekezdésének megfeleloen a következo értendo:
– protejarea vieții și integrității corporale a persoanei aflate sub protecție
– protejarea persoanei aflate sub protecție împotriva hărțuirii, pedepsită de lege
– protejarea persoanei aflate sub protecție în timpul transportului;
– furnizarea catre autoritățile competente a informațiilor legate de incidentele apărute în timpul activității de protecție.

Egy orzo-védo ügynökhoz hasonlóan, a testorségnek még vannak más specifikus hatáskörei is, a 2003/333-as törveny 50.-ik bekezdésének megfeleloen:
– să apere persoana căreia îi asigură garda de corp împotriva unor atacuri care pun în pericol viața, integritatea corporală, sănatatea sau bunurile acesteia
– să ia primele măsuri pentru salvarea persoanei beneficiare de garda de corp, când aceasta a fost rănită
– să nu execute, la cererea beneficiarului de garda de corp, activități care depășesc limita atribuțiilor sale legale;
– să anunțe unitatea de poliție de îndată ce intră în posesia unor date sau informații despre iminenta pregătire sau săvârșirea a unor infracțiuni;
– să oprească și să imobilizeze, în funcție de posibilități, persoanele care au săvârșit fapte de natură a pune in pericol viața, integritatea corporală, sănătatea sau bunurile persoanei căreia îi asigură protecția și să le predea de îndată la cea mai apropiată unitate de poliție, fără a-și abandona atribuțiile de gardă de corp;
– să participe, la cererea autorităților statului, la îndeplinirea misiunilor ce revin acestora pentru prinderea infractorilor, fără a încălca obligațiile față de persoana pe care o are in pază;
– să coopereze cu autoritățile statului care au atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale.

 

Pánikgomb

A pánikgomb cégeknél és fizikai személyeknél szerelheto fel.

A pánikgomb cégeknél és fizikai személyeknél szerelheto fel. - Ha a szenzorok által monitorizált riasztások körülbelül 70%-a téves (abban az esteben, ha a kliens nem vezeti be idoben a kódot, nyitva hagyott ablak és a szenzorok aktivalódnak stb.), a pánikgomb megnyomásával biztosra veheto, hogy a helyiségben történt valami.

Ezert mi, a GOMBOS SECURITY, elsofokon kezeljük ezeket a riasztásokat, és a mobil csoportjaink kimondottan ezen típusú riasztásokra vannak kirendelve.

 

Pénzszállítói tevékenység

“A pénz bankoktól, szupermarketekbol vagy más kereskedelmi egységektol van begyujtve, a feldolgozó központba lesz szállítva. Itt kerül sor a megszámolásra, kiválogatásra, pl. 10.00 lejes, 100.000 lejes vagy 50 eurós kötegekbe. Ugyancsak ezen válogatáson kerül sor az ATM-ek számára szükséges pénzek azonosítására, a meghibásodott vagy hamis pénznemek kiválogatására, ezek külön lesznek válogatva. Ezeket a tevékenységeket külföldrol hozott speciális kiválogatási készülékekkel végezzük, de a befektetés egy ilyen feldogozóközpontban feltételez egy összeegyeztetheto informatikai rendszert is a bankokkal, hogy az új egyenlegeket tudassák, a megilleto biztonsági rendszerhez, és nem utolsó sorban, a szükséges teret ennek a tevékenységnek.”

A kiválogatási muvelet után, a nem banki egységek pénzei be lesznek téve az általuk nyitott bankszámlákra, a bankok esetében pedig a saját kincstárukba.
”A pénz nem a miénk, a kliens utasítására, a kliens nevében és a kliensnek végezzük a muveleteket”. A pénz nem lesz a miénk, még a feldolgozási muvelet után sem, amikor lényegében az adott egység kasszája hozzánk költözik (a feldogozóközpontba) maximális biztonsági körülmények között.”
Az operator a kliens kérésének és írásban leadott rendelkezése alapján eladási muveleteket hajthat végre - vásárlás a Román Nemzeti Banktól vagy kereskedelmi bankoktól.

Például, a bankautomaták feltöltése a rendszereikre való összekapcsolás által történik, és amikor észrevevodik a kiüresedés, mi odamegyünk, és feltöltjük a gépet, úgy hogy biztosítva legyen a napi 24 órás muködése.

Cégünk ugyanakkor rendelkezik biztosítással, a személyzetnek pedig van tapasztalata a banki tevékenységek terén és az új technológiák használatában.

 

Personal tracking

A Teltonika GH3000 a legkifonomultabb GPS Tracker modell, NOKIA komponenseket tartalmaz.
Többfunkciós és teljesen konfigurálható az Önök szükségleteinek függvényében.
Több mint 300 órás autonómiájának köszönhetoen egy ideális szerszám a gyerekek, idosek és fogyatékos személyek, ugyanakkor a nagyméretu felszerelések és gépkocsik követésére.
Az állandó feltöltési lehetoségnek és a csökkentett méretnek köszönhetoen a személyi autó követésére is felhasználható. Abban az esteben, ha ellopják, Ön állandóan tudni fogja ezek helyzetét, meg tudja hallgatni, hogy mit beszélnek a tettesek.
A beépített mozgásérzékelonek köszönhetoen a szerkezet konfigurálható, hogy beinduljon abban az esetben, ha mozgást érzékel, így az autonómia jóval nagyobb lesz.

.

.

Részletek az eszközrö:

GH3000 jellemzok
50 csatornás GPS uBlox vevo
Érzékenység-160dBm
Belso antenna
GSM frekvencia: 900/1800
Billentyuzet 5 programozható gombbal
Billentyuzet-zárolási lehetoség
1050mAh (Li-Ion) elem
Jelzolámpák: 3
Súly: 80g
Méretek: 92x44x18mm
1 MB belso memória
Ajánlott homérséklet: 0-50 Celsius fok
Elviselt homérséklet: -20C 60 Celsius fok
GPRS Protokoll TCP / IP vagy UDP
Valós ideju NMEA
Micro USB-csatlakozó
Hallgatás: Igen
Hanghívás: Igen
Akkumlátor(elem)-riasztás: Igen
GeoFence ébreszto
50 GeoFence Zóna
A-GPS tartozék: Igen
Riasztásmódszerek: hanghívás, SMS, GPRS
Autonómia: > 300 készenléti óra

Garancia 1 év.