EnglishMagyarRomână
by Transposh - translation plugin for wordpress
monitorizare

Monitorizare și intervenție rapidă

Operațiunile de monitorizare se desfășoară prin intermediul dispeceratului central de monitorizare GOMBOS SECURITY, având ca obiectiv tratarea cu eficienta a […]

Afla mai multe
paza

Servicii de pază

S.C. GOMBOS SECURITY S.R.L. va executa serviciul de pază astfel: Agenții trebuie să asigure paza obiectivelor și a valorilor primite […]

Afla mai multe
11449016436_a2b6e2523b_o

Proiectare, instalare, service

Îmbinarea serviciilor de proiectare, instalare și service reprezintă cheia reușitei în realizarea proiectelor specializate ale clientilor noștri. Fie că este […]

Afla mai multe
transport

Transport valori

Oferit de GOMBOS SECURITY are ca obiect transportul în contul terților a unor colete sigilate, de diferite greutăți și mărimi, […]

Afla mai multe
5453677819_d275245727_o

Gardare persoane și insotire VIP

Pentru ca acest tip de serviciu este destinat persoanelor cu funcții deosebite sau celor care sunt obisnuiți cu tratament preferențial, […]

Afla mai multe
3184290273_ce0eb592e5_o

Butonul de panică

Butonul de panică se instalează la companii și persoane fizice. Dacă în urma monitorizării prin senzori aproximativ 70% din alarme […]

Afla mai multe
bani

Activitatea de procesare a banilor

“Banii se colectează de la bănci, supermaketuri sau alți agenți economici, sunt transportați la centrul de procesare. Aici are loc […]

Afla mai multe
4330225648_3f09fc8f20_o

Personal tracking

Teltonika GH3000 este cel mai sofisticat model de GPS Tracker, având componente NOKIA. Acesta are multiple funcții și este complet […]

Afla mai multe

Monitorizare și intervenție rapidă

Operațiunile de monitorizare se desfășoară prin intermediul dispeceratului central de monitorizare GOMBOS SECURITY, având ca obiectiv tratarea cu eficienta a tuturor evenimentelor care țin de securitatea obiectivului. Dispeceratul utilizeaza echipamente de comunicatie voce / date de ultimă generație.

Etape ale procesului de monitorizare :

– Detecția evenimentelor și transmiterea alarmei de la abonat la dispeceratul central
– Identificarea abonatului (cod, nume, adresă etc.), trimiterea și îndrumarea echipajului de intervenție spre sediul abonatului
– Intervenția la sediul abonatului și verificarea cauzei alarmei
– Comunicarea cauzei alarmei către operatorul dispeceratului central
– în cazul alarmelor false, se resetează sistemul de alarmă și se continuă patrularea
– în cazul alarmelor reale, echipajul de intervenție intreprinde primele măsuri de anihilare a evenimentului

Alarmele reale sunt transmise, imediat după verificare, la cea mai apropiată sectțe de poliție sau, după caz, pompierilor, iar aceștia dispun, conform legii, intervenția echipajelor specializate ale Poliției și/sau Pompierilor la sediul abonatului

 

Servicii de pază

S.C. GOMBOS SECURITY S.R.L. va executa serviciul de pază astfel:

Agenții trebuie să asigure paza obiectivelor și a valorilor primite în pază conform proceselor verbale de predare-primire și să asigure integritatea acestora cu respectarea consemnelor generale și particulare.

În sistemul de pază vor fi folosite mijloace de atac și apărare, de comunicație și legătură între posturi, de semnalizare și iluminat pe timp de noapte, conform legii 333/2003, O.U. nr. 16/2005.

Prestatorul va lua măsurile necesare și cele specifice privind protecția muncii împreună cu Beneficiarul – la început, pentru fiecare obiectiv păzit, cât sș lunar sau ori de câte ori este nevoie.
Agenții de pază vor fi îmbrăcați în echipament uniform înscripționat cu denumirea unității prestatoare.

În raport cu importanța și natura obiectivelor, a bunurilor și valorilor păzite precum și în concordanțã cu art. 42-46 ale Legii 333/2003, agenții de pază GOMBOS SECURITY sunt dotați cu:

– armament și muniție conform legii.
– spray iritant lacrimogen – câte unul pentru fiecare persoaăa existentă în serviciu
– bastoane de cauciuc – câte unul pentru fiecare persoană existentă în serviciu
– fluiere ;
– stații de emisie recepție și telefoane mobile;
– lanternă – câte una pentru fiecare persoană existentă în serviuciu
– echipament de lucru (uniformă cu inscripția S.C. GOMBOS SECURITY S.R.L.), în funcție de anotimp și de starea vremii, pentru tot personalul care asigură serviciul de – pază;
– alte dotări autorizate de lege conf. art. 45 al. 1 din L 333/2003.

PRESTATORUL va îndeplini toate condițiile cu privire la angajarea personalului cțt si toate atribuțiunile prevăzute punct cu punct în caietul de sarcini.
Se va asigura intervenția operativă în caz de incident si se va face tot posibilul să nu fie aduse prejudicii materiale unității păzite.

PRESTATORUL va elabora planurile de pază în colaborare cu persoanele responsabile pe linie administrativă din cadrul unității beneficiare, în conformitate cu reglementările în vigoare.
Prestatorul va avea următoarele obligații:
– Să asigure paza obiectivelor conform planului de pază a bunurilor și valorilor primite în pază pe baza proceselor-verbale de predare-primire și să asigure integritatea acestora cu respectarea consemnelor generale și particulare .
– Să cunoască prevederile consemnului general și a celui particular ;
– Să cunoască în amănunt obiectivul și particularitățile sale ;
– Să-și înștiințeze de îndată șefii ierarhici despre producerea oricărui eveniment în timpul exercitării serviciului și despre măsurile luate, acestea fiind aduse în regim de urgență la cunoștința factorilor de conducere ai obiectivului.
– Să sesizeze poliția despre faptele de natură să prejudicieze patrimoniul obștesc și personal și să dea concursul la prinderea infractorilor și recuperarea bunurilor și valorilor ;
– Să raporteze în permananță factorilor cărora le este subordonat evenimentele legate de indeplinirea obligațiilor de serviciu ;
– Să păstreze confidențialitate deplină în legatură cu activitatea sa și cu datele și informațiile la care are acces in legătură cu obiectivul beneficiarului ;
– Să poarte permanent în timpul serviciului uniforma și dotările obligatorii ;
– Să folosească armamentul din dotare strict conform reglementarilor legale ;
– Să nu părăsească sub nici un motiv postul, decât în condițiile strict prevăzute pentru aceasta ;
– Să respecte întocmai regulile interne specifice obiectivului pe care îl deserveste ;
– Să desfășoare activitatea pentru care a fost angajat cu maximă discreție și cu respect pentru beneficiar și pentru angajații acestuia ;
– Să coopereze în permananță cu factorii desemnați de conducerea beneficiarului în scopul unei bune desfășurări a activității de pază și protecție ;
– Să răspundă pentru prejudiciile cauzate beneficiarului din culpa sa, in calitate de comitent, în strictă conformitate cu legea și alte acte juridice întocmite pentru realizarea acestei răspunderi ;
– Să asigură, în măsura posibilităților, servicii suplimentare la solicitarea expresa a beneficiarului ;

 

Proiectare, instalare, service

Îmbinarea serviciilor de proiectare, instalare și service reprezintă cheia reușitei în realizarea proiectelor specializate ale clientilor noștri.

Fie că este vorba de monitorizare, sisteme de alarmare sau control acces, de alte lucrări din domeniul antiefracției sau siguranței, Gombos Security are atât mijloacele tehnice, cât și persoanele potrivite pentru a duce la capăt cu succes proiecte complexe.

 

 

Transport valori

Oferit de GOMBOS SECURITY are ca obiect transportul în contul terților a unor colete sigilate, de diferite greutăți și mărimi, care coțtin valori, bani și/sau titluri asimilabile, în proprietatea unuia sau mai multor clienți diferiți, pe care societatea noastăa se angajează să le transporte dintr-un loc în altul pe teritoriul României, pe trasee stabilite de noi, pe baza ordinelor precise de ridicare și livrare date de clienți, folosind:

– mijloace blindate proprii, aprobate de autoritățile competente;
– personal propriu, selectat în mod adecvat, pregătit, înarmat în mod corespunzător și avizat de autoritățile competente;
– poliță de asigurare proprie contractaăa cu compania de asigurări OMNIASIG, angajată în favoarea fiecarui client al nostru pentru acoperirea riscurilor care derivă – din orice tip de pierdere sau daună, provocată și/sau cauzată de oricine și din orice motiv.
– Valorile transportate trebuie așezate în colete aprobate de Bancă (Beneficiar) și de societatea noastră, sigilateșsi inchise ermetic, însoțite de documentația care – să le ateste conținutul, semnată de responsabilul Băncii (Beneficiarului). Șeful echipajului poate să refuze transportul coletelor care nu indeplinesc aceste condiții.

Echipajul mijlocului de transport valori va fi format din 2-3 agenți de pază, instruiți în mod adecvat, dotați cu uniforme, arme de foc și sisteme tehnice de legătură. Mijloacele blindate sunt în permanentă legătură radio cu Dispeceratul nostru operativ.

 

Gardare persoane și insotire VIP

Pentru ca acest tip de serviciu este destinat persoanelor cu funcții deosebite sau celor care sunt obisnuiți cu tratament preferențial, este strict necesar ca personalul ce lucrează în această ramură de servicii oferite trebuie să îndeplinească cerințe speciale, adaptate pretențiilor fiecărui client.

Oferta companiei cuprinde:
– personal specializat și avizat pentru apărarea integrității persoanei, dotat corespunzător;
– echipaj mobil de escortă
– echipa de intervenție rapidă
– legătură permanentă cu Dispeceratul General al companiei;
– tratament V.I.P.
– Prin prestarea acestui serviciu ne angajăm să respectăm întocmai legislația în vigoare:

Conform art. 20 (5) al Legii 333/2003, se ințelege:
– protejarea vieții și integrității corporale a persoanei aflate sub protecție
– protejarea persoanei aflate sub protecție împotriva hărțuirii, pedepsită de lege
– protejarea persoanei aflate sub protecție în timpul transportului;
– furnizarea catre autoritățile competente a informațiilor legate de incidentele apărute în timpul activității de protecție.

Pe lângă atribuțiile unui agent de pază, garda de corp mai are următoarele atribuții specifice, prevăzute de art. 50 al Legii 333/2003:
– să apere persoana căreia îi asigură garda de corp împotriva unor atacuri care pun în pericol viața, integritatea corporală, sănatatea sau bunurile acesteia
– să ia primele măsuri pentru salvarea persoanei beneficiare de garda de corp, când aceasta a fost rănită
– să nu execute, la cererea beneficiarului de garda de corp, activități care depășesc limita atribuțiilor sale legale;
– să anunțe unitatea de poliție de îndată ce intră în posesia unor date sau informații despre iminenta pregătire sau săvârșirea a unor infracțiuni;
– să oprească și să imobilizeze, în funcție de posibilități, persoanele care au săvârșit fapte de natură a pune in pericol viața, integritatea corporală, sănătatea sau bunurile persoanei căreia îi asigură protecția și să le predea de îndată la cea mai apropiată unitate de poliție, fără a-și abandona atribuțiile de gardă de corp;
– să participe, la cererea autorităților statului, la îndeplinirea misiunilor ce revin acestora pentru prinderea infractorilor, fără a încălca obligațiile față de persoana pe care o are in pază;
– să coopereze cu autoritățile statului care au atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale.

 

Butonul de panică

Butonul de panică se instalează la companii și persoane fizice.

Dacă în urma monitorizării prin senzori aproximativ 70% din alarme sunt false (clientul nu introduce codul la timp, geam lasat deschis și se activeaza senzorii etc.), în cazul apăsării butonului de panică, în mod cert la locația respectivă ceva s-a întamplat.

De aceea noi, GOMBOS SECURITY , tratăm aceste alarme ca fiind de grad 0 și avem echipaje mobile care sunt destinate exclusiv acestui tip de alarmă și contract.

 

Activitatea de procesare a banilor

“Banii se colectează de la bănci, supermaketuri sau alți agenți economici, sunt transportați la centrul de procesare. Aici are loc numărarea, sortarea lor pe cupiuri de 10.000 lei, 100.000 lei sau 50 euro de exemplu. Tot în cadrul acestei sortări, sunt identificați banii necesari casetelor ATM sau cei deteriorțti ori falși, care sunt separați de restul banilor. Operațiunile se realizează cu ajutorul unor aparate speciale sortatoare, pe care noi le-am achiziționat din străinătate, însă investiția într-un centru de procesare mai presupune și realizarea unui sistem informatic compatibil cu cel al băncilor capabil să furnizeze situația soldurilor la noi, apoi sistemul de securitate aferent și, nu în ultimul rând, spațiul necesar acestei activități”.

După operațiunea de sortare, banii agenților nebancari se depun la ordinul acestora in conturile deschise de ei la bănci, iar in cazul băncilor, depunerea se face în tezaurul propriu.
“Banii nu sunt ai noștri, facem operațiuni la ordinul, în numele și pentru clienții noștri”. Banii nu devin ai noștri nici după aceasta operațiune de procesare, când casieria unității se muta practic la noi (în centrul de procesare) în condiții de securitate maximă”.
În funcție de cerințele clientului și numai la dispoziția scrisă a acestuia, operatorul poate face operațiuni de vânzare – cumpărare de la BNR sau bănci comerciale.

Spre exemplu, alimentarea ATM-urilor se face prin conectarea la rețeaua acestora, iar când se observa gradul de golire al acestora, noi mergem și facem încărcarea lui astfel încât funcționarea aparatului să fie asigurată 24 de ore pe zi.

Compania dispune, totodată, de o poliță de asigurare acoperitoare, iar personalul de specialitate are experiență în activitatea bancară și este instruit pentru a face față noilor tehnologii.

 

Personal tracking

Teltonika GH3000 este cel mai sofisticat model de GPS Tracker, având componente NOKIA.
Acesta are multiple funcții și este complet configurabil în funcție de necesitatile dvs.
Datorită autonomiei de peste 300h este o sculă ideală pentru urmărirea copiilor, a vârstnicilor și a persoanelor cu dizabilități precum și a echipamentelor de mari dimensiuni cât și a automobilelor.
Datorită posibilității de alimentare permanentă și a dimensiunilor reduse, poate fi folosite la urmărirea vehiculelor personale. În cazul în care sunt furate, veți ști în permanență poziția acestora, putând asculta în același timp ce vorbesc infractorii.
Datorită senzorului de mișcare încorporat, aparatul poate fi configurat sĂ porneascĂ numai În momentul În care se ÎnregistreaĂa miȘcare, astfel autonomia este substanțial mărită.

Trackerul poate fi folosit autonom cât și în cadrul diverselor sisteme de monitorizare existente pe piață (Noi oferim integrarea cu Wialon) În cazul utilizării autonome nu necesită abonament lunar și nu există alte costuri ascunse, singura necesitate fiind o cartela SIM reîncărcabilă, de pe care se vor trimite pe Telefonul dv mesaje de tip SMS ce conțin poziția. Poziția este sub formă de Coordonate Geografice (hddd.ddddd). Acestea se introduc pe orice hartă computerizată (Google earth, Livemaps, etc) , pe PC, Laptop, Telefon Mobil cu harta încorpotaăa sau Sisteme de Navigație Auto.

Costurile de utilizare sunt minime având în vedere că fiecare localizare are prețul unui SMS, pe piață existând cartele cu sute de minute și mesaje la prețuri începând cu 1,8 EURO.

Detalii tehnice echipament:

Specificații GH3000
Receptor GPS uBlox 50 de canale
Senzitivitate -160dBm
Antenă Internă
Frecvente GSM 900/1800
Tastatură 5 taste programabile
Posibilitate Blocare Tastatură
Baterie 1050mAh (Li-Ion)
Leduri indicatoare 3
Greutate 80g
Dimensiuni 92x44x18mm
Memorie Internă 1MB
Temp recomandate 0-50C
Temperaturi suportate -20C + 60C
Protocol GPRS TCP/IP sau UDP
NMEA In timp real
Conector USB Micro
Ascultare Da
Apel Vocal Da
Alarmă Baterie Da
Alarmă Geofence Da
Zone GeoFence 50
Suport A-GPS Da
Metode Alarmă Apel voce, SMS, GPRS
Autonomie >300h in standby

Garanția produsului este 1 an.